Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców, która obejmuje zarówno udzielanie opinii, porad i konsultacji prawnych, jak również reprezentowanie Klientów przed sądami i organami administracji. Oferowana pomoc prawna może być doraźna w nagłych wypadkach życia codziennego lub gospodarczego, jak również stała i kompleksowa.

Kancelaria oferuje także sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych na zlecenie innych kancelarii oraz zastępstwo procesowe w województwie dolnośląskim.

Wynagrodzenie ustalane jest w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, przewidywanego okresu zaangażowania radcy prawnego w prowadzenie sprawy, terminu wykonania zlecenia, a także w zależności od wartości przedmiotu sporu. Zasadą jest, że powierzenie każdej sprawy poprzedza wstępna analiza szans i orientacyjnych kosztów jej prowadzenia. Dzięki temu, zawsze świadomie podejmą Państwo decyzję o swoim zaangażowaniu.