Kancelaria Rady Prawnego w źwidnicy Radca Prawny w źwidnicy Prawnik w źwidnicy

Oferta dla osób indywidualnych

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych, która obejmuje zarówno udzielanie opinii, porad i konsultacji prawnych, jak również reprezentowanie Klientów przed sądami i organami administracji. Oferowana pomoc prawna może być doraźna w nagłych wypadkach życia codziennego, jak również stała i kompleksowa.

Zapewniamy pomoc w sprawach takich jak m.in. odszkodowanie za uszkodzony pojazd czy szkody na osobie, dochodzenie wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń od pracodawcy, stwierdzanie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie zachowku, pomoc związaną z obrotem i regulacją stanu prawnego nieruchomości, pomoc w sprawach budowlanych i podatkowych, opracowywanie i ocena prawidłowości umów o pracę, umów sprzedaży, umów zlecenia i o dzieło, w tym umów mających za przedmiot remont domu bądź wykonywanie mebli na zamówienie.

Szczegółowy zakres, dobór i sposób świadczonych usług jest zawsze dostosowany do specyfiki, potrzeb i oczekiwań Klienta.

Oferta dla przedsiębiorców

Kancelaria świadczy usługi prawne prowadząc zarówno pojedyncze sprawy, jak i stałą, kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, małych jak i dużych. Pomoc prawna polega nie tylko na prowadzeniu spraw sądowych i pozasądowych, reprezentowaniu klienta przed sądami oraz organami administracji publicznej, ale także na sporządzaniu opinii prawnych, pism procesowych i przedprocesowych, sporządzaniu umów, uchwał i innych niezbędnych dla klienta dokumentów. Kancelaria udziela również porad prawnych w sprawach doraźnych.

Obszar działalności Kancelarii obejmuje zarówno sprawy z zakresu prawa handlowego, w tym zakładanie spółek, rejestrowanie spółek oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, łączenie, podział i przekształcanie spółek, pomoc w postępowaniu likwidacyjnym i upadłościowym, a także sprawy w zakresu prawa cywilnego, w tym prowadzenie spraw o odszkodowanie, o zapłatę, spraw tzw. budowlanych, o ochronę dóbr osobistych, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym, oraz sprawy z zakresu prawa pracy. Dodatkowo w zakres działalności włączyć należy sprawy administracyjne, w tym budowlane, oraz sprawy z zakresu prawa podatkowego.

Kancelaria oferuje także sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych na zlecenie innych Kancelarii oraz zastępstwo procesowe w rejonie dolnośląskim.

Wynagrodzenie ustalane jest w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, przewidywanego okresu zaangażowania radcy prawnego w prowadzenie sprawy, terminu wykonania zlecenia, a także w zależności od wartości przedmiotu sporu. Zasadą jest, że powierzenie każdej sprawy poprzedza wstępna analiza szans i orientacyjnych kosztów jej prowadzenia. Dzięki temu, zawsze świadomie podejmą Państwo decyzję o swoim zaangażowaniu.